Sånger från norr - Folkmusik från Västerbotten, Norrbotten & Lappland


Fotos: Aron Mattsson


Lisa Lestander - Gesang, Flügelhorn
Jonas Knutsson - Saxophone
Mats Öberg - Synthesizer, Klavier, Autoharp, Mundharmonika